Børnemiljøvurderingen

Ifølge loven skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig vurdering af børnenes fysiske, psysiske og æstetiske miljø. Vurderingen skal foretages i et børnesperspektiv og om muligt indrage børnenes oplevelser. Den skal drøftes med forælderbestyrelsen og være tilgængelig for alle interesserede.

Formålet er at sikre, at børn i dagbud har gode sunde og inspirerende fysiske rammer, foruden et godt psysisk klima uden mobning. Alt sammen for at fremme børnenes trivsel, udvikling og læring.

Senest opdateret 18. november 2014

Kontaktoplysninger

Hundested Børnehus:
Højmarksvej 1
3390 Hundested

Telefon:
Kontoret: 29 28 94 85
Urtehaven: 21 45 22 85
Engen: 21 45 23 67
Frugthaven: 21 45 23 72
Skoven: 21 45 23 84

Leder:
Signe Wettlaufer Lind
Telefon 40 22 01 67
siwl@halsnaes.dk

Daglig pædagogisk leder:
Jette Bjerregaard Nielsen
Telefon 21 57 88 16
jetbn@halsnaes.dk

 

Åbningstider

Åbningstider:
 Mandag - fredag kl. 6 -17