Personale


Oversigt over personalet:

Leder: Signe Wettlaufer Lind

Daglig pædagogisk leder: Jette Bjerregaard Nielsen


Urtehaven: 

Børnehavegrupperne: 
Pædagog Christina Petersen, pædagog Jannik Jensen, pædagogmedhjælper Trine Andersen og pædagogmedhjælper Monica Haagensen (pt. barsel)

Specialgruppe: 
Pædagog Karin Carlsen,pædagog Leif R. Jensen, pædagog Dorthe Olson og pædagog Annette Hampel.     

Engen: 

Børnehavegrupperne: 
Pædagog Maj-Britt Schultz, pædagog Sarah Everhøj, pædagogmedhjælper Jeanette Rasmussen og pædagogmedhjælper Christian Christiansen, der også er i vuggestuen.

Vuggestuegruppen: 
Pædagog Ulla Riise-Jensen, pædagog Susan Nørgaard, pædagogmedhjælper Jette Frederiksen og pædagogmedhjælper Christian Christiansen. 

Skoven:

Børnehavegrupperne: 
Pædagog Marina Pujic, pædagog Suhail (Sulu) Mirza, pædagogmedhjælper Lotte Petersen, Pædagog Sonja Berg, Pædagog Anne-Grethe Zachariassen, pædagogmedhjælper Linda Carlsen og pædagogmedhjælper Marianne Weibel.

Vuggestuegruppen: 
Pædagog Birthe Jacobsen, pædagog Rita Schellerup og pædagogmedhjælper Britt Jensen.


Køkkenpersonale:

Ernæringsøkonom Mie Mai og køkkenmedhjælper Maj-Britt Rasmussen.


Vikarer:

Der ud over er der tilknyttet faste vikarer. Se afdelingernes opslagstavler og Tabulex.


Bemærkninger til personale sammensætningen:

Personaletimerne er nogenlunde ligeligt fordelt mellem Længerne. Specialgruppen har flere personaletimer, end de øvrige grupper. Personalet har forskellige ugentlige timetal. En Længe med flere personaler, har ikke nødvendigvis flere personaletimer sammenlagt. Personaletimerne er også afpasset i forhold til antal børn i Længerne.

Vi har bestræbt os på, at der er mindst 1 pædagog i hver gruppe.
                                                  

Senest opdateret 20. juli 2016