Praktiske oplysninger

Her finder du praktiske oplysninger vedrørende dit barns hverdag i Hundested Børnehus

Tabulex:

Når dit barn starter i Hundested Børnehus, får I udleveret en vejledning til Tabulex. Tabulex er en digital komme/gå tavle, hvor I skal krydse jeres barn ind og ud. Vi vil opfordre jer til hurtigst muligt at tilmelde jer systemet, da det også er her, at I som forældre, får de daglige informationer om, hvad der sker i jeres barns institution.

Frokostordning:

Halsnæs kommune tilbyder et sundt forkostmåltid til dit barn - både i vuggestue og i børnehave.

Er dit barn i vuggestue tilbydes frokosten som en del af dagtilbudsydelsen - dvs. du betaler ikke noget udover vuggestuetaksten.

Er dit barn i børnehave, skal du selv betale for frokostmåltidet. Dvs. der bliver en merbetaling, udover det du betaler for børnehavetaksten. Har du økonomisk friplads vil din betaling blive mindre og der gives også søskendetilskud, hvis du har flere børn i daginstitution.

Forældrebestyrelsen har mulighed for at fravælge forkostordningen. Det sker ved afstemning i institutionen og gælder for et år. 

I januar 2015 blev der stemt for frokostordning i Hundested Børnehus. Denne ordning skal til afstemning igen , inden udgangen af november 2016. 


Se velkomstfolderen for yderligere oplysninger.

Senest opdateret 20. juli 2016